Muhsin Durucan
Tanışmamız sonrasında aynı ilin insanı olarak olumlu iletişim ve etkileşim içinde olduk. Mevlana ve Hacıbektaş
örneği birbirimizi yüceltme davranışını uyguladık. Kimi zaman söyleştiğimiz oldu. Çaba ve çalışmalarını toplum
içinde takdir ettim ve basına yansıttım. Anımsatmalarımı birebir yaptım.
Şiir yazma işlevini yüreğinde duyması, özenmesi, güler yüzlü ve cana yakın tavır sergilemesi hümanist bir yapıya
sahip olması ve ilkelerine bağlı kalması özelliklerindendir. Ürünlerini üretirken bir o kadar da azimli ve hırslıdır.
Elbette ki duygu yüklü üretken beyinler, yaşamın duygusallıklarını da yüreklerinde hissederler. Gördüğü yerlerden
esinlenerek yazması da ayrı bir özveri örneğidir.
Geneli hece ölçüsüyle yazılmış güzel şiir örneklerini içselleştirerek okuyabilirsiniz. Paslanmaz YAŞA SEVDİĞİM
adını koyduğu şiir kitabında; değişik temada sevgisini sergilemektedir. Aşklar, dizelerinde anlam buluyor.
Şiirleriyle okurunu geniş sevgi atmosferine taşıyor.
Yüreğinin sesini duyan şair Ayşe Paslanmaz’ı kutluyor, azimli ve istençli çalışmalarının artarak sürmesine koşut
alkışlarımla esenlikler diliyorum.
ŞAİR
Muhsin Durucan
Adaşım Muhsin İlyas Subaşı’nın güzel bir demesi var. Yeri geldiğinde kullanırım. Burada da kullanmadan edemedim: “Mısralar şairini yücelten bir kanattır / Şiiri yazmak kadar, okumak da sanattır.”

Ayşe Paslanmaz, yazmayı da özellilikle okumayı başaran bir kalem ve bir sestir.
Copyright © 2016 All Right Reserved aysepaslanmaz.com